Home
Contact
Kart/Map

Norwegian
- Solstad
- Kleivstaul
- Ølutsalg
- Mossbøkroken
- Mossbøstoga
- Tømmerlensa

- Kontor og industribygg- Kontakt
English
German

Litt om Telemark:
Telemark er et stykke Norge i miniatyr. I sør ligger Kragerø, hvor vi finner en av Norges vakreste skjærgårder. Telemark er kjent for sitt kanalsystem som gjennom sluser, elvestrekninger og innsjøer strekker seg 130 km. innover i landet. Fra Skien trafikkerer elvebåtene "Victoria" eller "Henrik Ibsen" denne naturskjønne strekningen gjennom de 21 slusene en gang hver dag i uken bortsett fra søndag. I Tinn og Vest-Telemark finner vi høyfjellet med Hardangervidda og Frolandsheiene mot Hovden og Setesdalsheiene. Midt i fylket går E-134, en hovedferdsåre mellom øst og vest.

 

MELLOM BAKKAR OG BERG......
Litt om Tokke kommune:

Øvst i Telemarkskanalen, ligg Tokke kommune med totalt 2560 innbyggere. Dalen er kommunens administrasjonssenter, hvor vi finner gamle ærverdige Dalen Hotell. Landskapet i Tokke er variert og dramatisk. Kommunen har rike kultur- tradisjoner som blir ført videre av nye generasjoner. Treskurd, rosemaling, felespill og kveding, sølvsmedkunst, knivarbeid er levende kultur også den dag idag. Kontakt turistkontoret i Tokke for mer info. Tlf 35 07 56 56, eller www.visitdalen.com